Děti jsou více důležité, než si svět myslí

* Péče o děti (školička) *

Každý týden se děti schází na svém malém "shromáždění", kterému říkáme "školička". Ta roste spolu s dětmi (začínala s tříletými ;-) Malinké děti jsou buď pozorovately nebo jsou s rodiči na shromáždění.

Školička většinou nezačíná zároveň se shromážděním, ale až po chvalách (asi okolo 10.30). Do té doby si děti spolu hrají, malují si nebo si povídají. Potom je "teta" a někdy i "strejda" svolá a začne program; většinou v této podobě: uvítání, chvály/dětské křesťanské písničky, verš, modlitba, biblický příběh s hlavní myšlenkou. 

Občas je podle času vyrábění věcí nebo hry. Někdy děti v rámci školičky slaví i narozeniny. Při pěkném počasí se může jít  ven. Na začátku a na konci školního roku se většinou hraje na stopovanou. O prázdninách školička není, dětí je málo a tak to zůstává na samotných rodičích.