V neděli

Shromko 


-neděle 10:00 (lépe už v 09:45). V 10:00 by se mělo začínat :-). ÚPLNĚ NAHOŘE V PŮDNÍCH PROSTORÁCH

 Budova VHS, Dobšická 17, Znojmo 66904

TEL: +420 605 256 513

* Slovo (kázání) *

Zhruba 1 hodinku trvající událost.

* Chvály *

Důležitou součástí a hodnotou našeho sboru je chvála a uctívání.

Uctívání je vyhrazeno výlučně pro Boží slávu a poctu. Bůh je hoden chvály, ať už my sami od Boha něco během chval přijmeme nebo ne. Ale kvůli své úžasné milosti a lásce, kterou má k nám, přichází a my cítíme jeho přítomnost. Dějí se věci, když Bůh přichází, vlévá se do nás, potěšuje nás a utěšuje. Jeho láska a uzdravující moc přichází a naše životy jsou měněny. Lidé získávají nové porozumění o tom, kdo Bůh je a učí se slyšet jeho hlas. Náš vztah s ním je utužován a posilován. 

Uctívání je nezbytným a hlavním aspektem v našem vztahu s Bohem. Důležité je také to, s čím člověk na shromáždění a do chval přichází. Nelze každému zaručit, že během chval něco prožije, nebo bude uzdraven atd.. . Je potřeba počítat s Boží vůlí i zde a učit se jí porozumět.

Co se týče praktického pojetí našich chval ve shromáždění, snažíme se o to, aby to nebylo jednotvárné a aby to bylo pro všechny.

To znamená, že třeba jednu neděli hraje celá kapela i s bicíma, další neděli jen komorně s akustikama, no a tu další na klávesy a klavír.

Podstata pro nás ale stejně je v tom,jestli dochází k uctívání, v nějakém stylu, či zaměření na zpívání písní...

Petr Zika - ved. chval a frontman sk. Jiný Rytmus